สำนักงานเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่
  26/1 หมู่ 2 ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
โทรศัพท์ 075-773229
www.thamyaicity.go.th