เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

สมาชิกสภาเทศบาล

Card image cap
นายปรีชา ศรีรินทร์

ประธานสภา

Card image cap
นายนิยม สายน้ำ

รองประธานสภา

Card image cap
นายธนกฤษ ส้มเขียวหวาน

สท. เขต 1

Card image cap
นางบุญศรี อารีย์

สท. เขต 1

Card image cap
นายปรีชา ศรีรินทร์

สท. เขต 1

Card image cap
นายสนั่น คชนูด

สท. เขต 1

Card image cap
สมศรี แก้วไกรษร

สท. เขต 1

Card image cap
นายอนันต์ พรหมปาน

สท. เขต 1

Card image cap
โชคดี หนูมี

สท. เขต 2

Card image cap
นายสมหมาย แก้วศรีนวล

สท. เขต 2

Card image cap
นายนิยม สายน้ำ

สท. เขต 2

Card image cap
นายเพลินจิตร อินทร์แก้ว

สท. เขต 2

Card image cap
นายสุรศักดิ์ ศรีสุวรรณ

สท. เขต 2

Card image cap
นายอนุรักษ์ ทองเกิด

สท. เขต 2

นายกเทศมนตรี

สายตรงนายกเทศมนตรี

098-2857895