เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

ติดต่อเรา

สำนักงานเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่

4 หมู่ 4 ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
โทรศัพท์ 075-773-229    โทรสาร. 075-355397    Email: info@thamyaicity.go.th
www.thamyaicity.go.th

นายกเทศมนตรี

นายอนันต์ ด่านสกุล

สายตรงนายกเทศมนตรี

08-1978-4122

กิจกรรมของเรา