เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

ติดต่อเรา

สำนักงานเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่

ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โทรศัพท์ 075-773-229    โทรสาร. 075-355397    Email: info@thamyaicity.go.th
www.thamyaicity.go.th

นายกเทศมนตรี

นายอนันต์ ด่านสกุล

สายตรงนายกเทศมนตรี

08-4243-5589

กิจกรรมของเรา