เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

กระดานสนทนา

  เรื่องนี้ต้องได้รับความยุติธรรม
เหตุเกิด วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565

ณ ซอยแห่งหนึ่งได้มี สท.คนหนึ่ง ได้แสดงพฤติกรรมก้าวร้าวแย่งชิงและข่มขู่ลูกบ้าน ใช้อำนาจในทางที่ผิด ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวไม่เหมาะสม
อย่างยิ่งในจรรยาบรรณที่ควรกระทำ

ข้าพเจ้าจึงขอให้นายกเทศบาลและผู้เกี่ยวข้อง ช่วยตรวจสอบสอดส่องพฤติกรรมสท.คนนี้ ให้ปฏิบัติตนในลู่ทางที่ควรพึงกระทำ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอความอนุเคราะห์
  แสดงความคิดเห็น

นายกเทศมนตรี

นายอนันต์ ด่านสกุล

สายตรงนายกเทศมนตรี

08-4243-5589

กิจกรรมของเรา