เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-773-229

กระดานสนทนา

  ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อ เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ พัฒนาก้าวไกล
ขอเชิญประชาชนในเขตพื้นที่ ตำบลถ้ำใหญ่ ร่วมกันแสดงความคิดเห็น แจ้งปัญหาต่าง ๆ ที่พี่น้องประชาชนประสบ พบเจอ ความไม่สบายกาย ความไม่สบายใจ เกี่ยวกับการดำรงชีวิตประจำวัน การประกอบอาชีพ เพื่อเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่นจะนำข้อมูลดังกล่าวสู่การแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป

ด้วยความปรารถนาดีจาก เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่
  แสดงความคิดเห็น

นายกเทศมนตรี

สายตรงนายกเทศมนตรี

089-8665497