เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

กระดานสนทนา

  ถนนชำรุด
ถนนซอยควนอูก 2 หมู่ 8 ตำบลถ้ำใหญ่ (บริเวณใกล้หนำตาช่วง) มีสภาพชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ ยิ่งช่วงหน้าฝนมีน้ำขัง ชาวบ้านเดินทางเข้า-ออกลำบาก เสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ จึงขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขให้ด้วยค่ะ ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ
  ความคิดเห็นที่ : 1
1
  แสดงความคิดเห็น

นายกเทศมนตรี

นายอนันต์ ด่านสกุล

สายตรงนายกเทศมนตรี

08-4243-5589

กิจกรรมของเรา