เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-773-229

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ฝ่ายปกครอง

เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่

อำเภอทุ่งสง

จังหวัดนครศรีธรรมราช

075-773229นายกเทศมนตรี

สายตรงนายกเทศมนตรี

089-8668497