เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

กิจกรรมของเรา

นายอนันต์ ด่านสกุล นายกเทศมนตรีตำบลถ้ำใหญ่พร้อมรองนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ นำเจ้าหน้าที่กองช่างและเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ ออกพื้นที่ เพื่อตรวจสอบ ปรับปรุง และแก้ไขระบบประปาภูเขา โดยร่วมกับชาวบ้านวางกระส


ผู้บริหาร

นายอนันต์ ด่านสกุล

นายกเทศมนตรีตำบลถ้ำใหญ่
  08-4243-5589

แจ้งเหตุสาธารณภัย

ตลอด 24 ชั่วโมง


075-773-229 ต่อ 109

075-773-052งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานการแพทย์ฉุกเฉิน ทต.ถ้ำใหญ่