เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

กิจกรรมของเรา

นายอนันต์ ด่านสกุล นายกเทศมนตรีตำบลถ้ำใหญ่พร้อมรองนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ นำเจ้าหน้าที่กองช่างและเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ ออกพื้นที่ เพื่อตรวจสอบ ปรับปรุง และแก้ไขระบบประปาภูเขา โดยร่วมกับชาวบ้านวางกระส


Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap

นายกเทศมนตรี

นายอนันต์ ด่านสกุล

สายตรงนายกเทศมนตรี

08-4243-5589

กิจกรรมของเรา