เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

ที่ตั้งและอาณาเขต

ตำบลถ้ำใหญ่  อำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออก  ห่างจากที่ว่าการอำเภอทุ่งสงไปทางทิศตะวันออก  ประมาณ  6  กิโลเมตร  มีอาณาเขตดังนี้

            ทิศเหนือ            จด         ตำบลนาหลวงเสน              อำเภอทุ่งสง           จังหวัดนครศรีธรรมราช

            ทิศใต้                 จด         ตำบลที่วัง                        อำเภอทุ่งสง           จังหวัดนครศรีธรรมราช

            ทิศตะวันออก        จด         ตำบลร่อนพิบูลย์                อำเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช

            ทิศตะวันตก          จด         เทศบาลเมืองทุ่งสงและตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เนื้อที่

                 เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่  มีเนื้อที่ประมาณ  77.96  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  48,726  ไร่  ประมาณร้อยละ  9.71  ของพื้นที่อำเภอทุ่งสง   (อำเภอทุ่งสงมีพื้นที่ประมาณ  802.977  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  501,860.02  ไร่)  หรือประมาณร้อยละ  0.22  ของพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช  (จังหวัดนครศรีธรรมราช มีพื้นที่ประมาณ  9,942.50  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  6,214,064  ไร่)

 

พิกัดตำแหน่ง 8.148322798532242, 99.73437147094575

เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่

4 หมู่ 4 ตำบลถ้ำใหญ่

อำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรธรรมราช  80110

หมายเลขโทรศัพท์ 075-773-229

เบอร์โทร Fax สำนักงาน  075-355397

งานประชาสัมพันธ์/พัฒนาชุมชน  ต่อ 100

สำนักปลัดเทศบาล    ต่อ  104

กองคลัง                   ต่อ   105

กองช่าง                    ต่อ   107

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    ต่อ  112

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    ต่อ  109

E-mail  :Thamyaicity@hotmail.co.th

Facebook :  Thamyaicity@hotmail.co.th

ผู้บริหาร

นายอนันต์ ด่านสกุล

นายกเทศมนตรีตำบลถ้ำใหญ่
  08-4243-5589

แจ้งเหตุสาธารณภัย

ตลอด 24 ชั่วโมง


075-773-229 ต่อ 109

075-773-052งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานการแพทย์ฉุกเฉิน ทต.ถ้ำใหญ่