เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างผู้บริหาร


ผังข้อมูลหัวหน้าส่วนราชการ


โครงสร้างสภาเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่


ผังหัวหน้าส่วนราชการ


โครงสร้างของเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่


โครงสร้างสำนักปลัดเทศบาล


โครงสร้างกองคลัง


โครงสร้างกองช่าง


โครงสร้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นายกเทศมนตรี

( ว่าง )

สายตรงนายกเทศมนตรี

-