เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

16. มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

16.5 มาตรการป้องกันการรับสินบน


นายกเทศมนตรี

( ว่าง )

สายตรงนายกเทศมนตรี

-