เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

15. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

15.1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสามปี (2562 - 2564) ขยาย 1 ปี สิ้นสุดในงบปีงบประมาณ พ.ศ.2565


นายกเทศมนตรี

( ว่าง )

สายตรงนายกเทศมนตรี

-