เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

แผนพัสดุประจำปี

วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561


วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ปีงบประมาณ  2561

ผู้บริหาร

นายอนันต์ ด่านสกุล

นายกเทศมนตรีตำบลถ้ำใหญ่
  08-4243-5589

แจ้งเหตุสาธารณภัย

ตลอด 24 ชั่วโมง


075-773-229 ต่อ 109

075-773-052งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานการแพทย์ฉุกเฉิน ทต.ถ้ำใหญ่