เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

รายละเอียดข่าว

เผยแพร่รับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน แบบประปาภูเขาขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำใหญ่


 

เผยแพร่รับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน แบบประปาภูเขาขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำใหญ่

 

1.ประกาศเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ 
2.เอกสารประกวดฯ 
3.ตารางแสดงวงเงินฯ 
4.แบบสรุปราคางานก่อสร้าง (ปร.6) 
5.แบบสรุปค่าก่อสร้าง 
6.แบบรูปรายการละเอียด (ปก) 
7.แบบรูปและรายการละเอียด หน้า1 
8.แบบรูปและรายการละเอียด หน้า2 
9.แบบรูปและรายการละเอียด หน้า3 
10.แบบรูปและรายการละเอียด หน้า4 
11.แบบรูปและรายการละเอียด หน้า5 
12.แบบรูปและรายการละเอียด หน้า6 
13.แบบรูปและรายการละเอียด หน้า7 
14.แบบรูปและรายการละเอียด หน้า8 
15.แบบรูปและรายการละเอียด หน้า9 
16.แบบรูปและรายการละเอียด หน้า10 
17.แบบรูปและรายการละเอียด หน้า11 

ผู้บริหาร

นายอนันต์ ด่านสกุล

นายกเทศมนตรีตำบลถ้ำใหญ่
  08-4243-5589

แจ้งเหตุสาธารณภัย

ตลอด 24 ชั่วโมง


075-773-229 ต่อ 109

075-773-052งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานการแพทย์ฉุกเฉิน ทต.ถ้ำใหญ่