เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง


ประกาศเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา ดังนี้

พนักงานจ้างตามภารกิจ(ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)

สังกัด กองการศึกษา

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

พนักงานจ้างทั่วไป

สังกัด กองช่าง

ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 

สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ตำแหน่ง คนงาน

รายละเอียด

ผู้บริหาร

นายอนันต์ ด่านสกุล

นายกเทศมนตรีตำบลถ้ำใหญ่
  08-4243-5589

แจ้งเหตุสาธารณภัย

ตลอด 24 ชั่วโมง


075-773-229 ต่อ 109

075-773-052งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานการแพทย์ฉุกเฉิน ทต.ถ้ำใหญ่