เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

รายละเอียดข่าว

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านตาว 2 (ช่วงที่ 1 STA 0+297 ถึง STA 0+369) (ช่วงที่ 2 STA 0+387 ถึง STA 0+445) (ช่วงที่ 3 STA 0+460 ถึง STA 0+510) (ช่วงที่ 1 STA 0+573 ถึง STA 0+643) หมู่ที่ 1


ผู้บริหาร

นายอนันต์ ด่านสกุล

นายกเทศมนตรีตำบลถ้ำใหญ่
  08-4243-5589

แจ้งเหตุสาธารณภัย

ตลอด 24 ชั่วโมง


075-773-229 ต่อ 109

075-773-052งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานการแพทย์ฉุกเฉิน ทต.ถ้ำใหญ่