เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

รายละเอียดข่าว

ประกาศ ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองสามหงษ์ (ช่วงSTA0+551 ถึง STA 0+794) (รหัสสายทาง นศ.ถ.88-065) หมู่ 8 ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช


นายกเทศมนตรี

นายอนันต์ ด่านสกุล

สายตรงนายกเทศมนตรี

08-1978-4122

กิจกรรมของเรา