เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

รายละเอียดข่าว

ประกาศประกวดราคา โครการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศสำหรับติดตั้งภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่จำนวน 22 เครื่อง


นายกเทศมนตรี

นายอนันต์ ด่านสกุล

สายตรงนายกเทศมนตรี

08-1978-4122