เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

รายละเอียดข่าว

การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุที่เกิดก่อนวันที่ 2 ต.ค. 2505 และผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 2 ต.ค. 2505 - 1 ก.ย. 2506


ให้ผู้สูงอายุที่มีบ้านเลขที่อยู่ใน ม.1-10 ตำบลถ้ำใหญ่ มาลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

โดยจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- ผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 2 ต.ค. 2505 ให้มาลงทะบียนภายในวันที่ 25 พ.ย. 2564

- ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 2 ต.ค. 2505 - 1 ก.ย. 2506 ให้มาลงทะบียนภายในวันที่ 25 ก.ย. 2565

***สำหรับผู้ที่เกิดวันอื่นนอกเหนือจากนี้ จะประกาศให้ทราบเพื่อมาลงทะเบียนในภายหลัง***

แบบฟอร์การลงทะบียนและเอกสารประกอบการลงทะเบียน สามารถดาวน์โหลดได้ที่หน้าเวปไซต์

เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ http://www.thamyaicity.go.th/ หัวข้อ พัฒนาชุมชน อยู่ด้านล่างขวามือ

หรือคลิ๊กที่นี้ http://www.thamyaicity.go.th/community.php

นายกเทศมนตรี

นายอนันต์ ด่านสกุล

สายตรงนายกเทศมนตรี

08-1978-4122

กิจกรรมของเรา