เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 พร้อมเอกสารแนบ


เอกสารประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2564

1. ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินปละสิงปลูกสร้าง 2564(2).pdf

2. หนังสือขออนุมัติจัดเก็บภาษีนอกสถานที่(1).pdf

3. กำหนดการออกนอกสถานที่(1).pdf

4. รูปแบบหนังสือแจ้งประเมินภาษี 198713879_774906099865643_7961436223472009409_n.jpg

5. ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการปฏิบัติ 197336979_2969641200025658_6066431971730312584_n.jpg

6. วิธีการชำระภาษีผ่านมือถือ 198630174_964850577608863_7485023887428249135_n.jpg

นายกเทศมนตรี

นายอนันต์ ด่านสกุล

สายตรงนายกเทศมนตรี

08-1978-4122

กิจกรรมของเรา