เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

รายละเอียดข่าว

ประกาศด่วน


ประกาศด่วน
เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ผู้สนใจที่จะให้บริการจัดเก็บขยะและกำจัดขยะในเขตเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ ให้เสนอรายละเอียดเงื่อนไขการดำเนินการ มาที่กองสาธารณสุข เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ โดยด่วน
เพื่อทางเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ได้ดำเนินการพิจารณาเงื่อนไขต่อไป

นายกเทศมนตรี

นายอนันต์ ด่านสกุล

สายตรงนายกเทศมนตรี

08-1978-4122

กิจกรรมของเรา