เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์ ปัญหาการจัดเก็บขยะเพิ่มเติม


ประชาสัมพันธ์
ปัญหาการจัดเก็บขยะเพิ่มเติม
ด้วยกองสาธารณสุข เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ ประสบปัญหาด้าน สถานที่ทิ้งขยะ ทำให้การจัดเก็บขยะล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้เดิม ซึ่งตอนนี้ทางเทศบาลก็ออกเก้บขยะอยู่ และกำลังประสานเรื่องสถานที่ทิ้งขยะแห่งใหม่ เพื่อสามารถให้บริการตามปกติ
จึงขอความร่วมมือประชาชน ทุกท่าน ช่วยกันเก็บขยะในครัวเรือนของท่านไปพลางก่อน ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ และขออภัยทุกท่าน มา ณ โอกาศนี้
 
 
 
 

ผู้บริหาร

นายอนันต์ ด่านสกุล

นายกเทศมนตรีตำบลถ้ำใหญ่
  08-4243-5589

แจ้งเหตุสาธารณภัย

ตลอด 24 ชั่วโมง


075-773-229 ต่อ 109

075-773-052งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานการแพทย์ฉุกเฉิน ทต.ถ้ำใหญ่