เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์ เรื่องการเก็บขยะ


ประชาสัมพันธ์
ด้วยทางเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ไม่ได้ออกให้บริการเก็บขยะให้กับท่าน เนื่องด้วยทางเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ ประสบปัญหาเรื่องที่ทิ้งขยะ เนื่องจากเทศบาลตำบลท่ายาง ได้ยกเลิกสัญญาการให้พื้นที่ทิ้งขยะ กับ เทศบาลตำบาลถ้ำใหญ่ ขณะนี้ทางเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่กำลังประสานเรื่อง ที่ทิ้งขยะแห่งใหม่ อยู่อย่างเร่งด่วน
จึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งให้ประชาชนทราบ และขออภัยมา ณ โอกาส นี้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายกเทศมนตรี

นายอนันต์ ด่านสกุล

สายตรงนายกเทศมนตรี

08-1978-4122

กิจกรรมของเรา