เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

รายละเอียดข่าว

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตที่1 และเขตที่ 2 (ส ถ./ผ.ถ. 4/4)


นายกเทศมนตรี

นายอนันต์ ด่านสกุล

สายตรงนายกเทศมนตรี

08-1978-4122

กิจกรรมของเรา