เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

รายละเอียดข่าว

ประกาศเทสบาลตำบลถ้ำใหญ่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภอบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


นายกเทศมนตรี

( ว่าง )

สายตรงนายกเทศมนตรี

-