เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อเลือสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งใหม่)


นายกเทศมนตรี

( ว่าง )

สายตรงนายกเทศมนตรี

-