เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

รายละเอียดข่าว

ประกาศ การประปาส่วนภูมิสาขาทุ่งสง ฉบับที่ 2/2563 เรื่อง ปรับปรุงเพิ่มกำลังการผลิต ขนาด 500ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำการประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง


นายกเทศมนตรี

นายอนันต์ ด่านสกุล

สายตรงนายกเทศมนตรี

08-1978-4122

กิจกรรมของเรา