เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์สินของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2563 ติดประกาศไว้ที่บอดร์ประชาสัมพันธ์ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ (สามารถเข้ามาตรวจสอบรายการได้)


นายกเทศมนตรี

นายอนันต์ ด่านสกุล

สายตรงนายกเทศมนตรี

08-1978-4122

กิจกรรมของเรา