เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

รายละเอียดข่าว

แบบแสดงรายการคำนวณที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2567


ดาวน์โหลด>>>>>แบบแสดงรายการคำนวณที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/KK/userfiles/files/6758-2566-07.xlsx

ดาวน์โหลด>>>>>รายการรายบุคคล /KK/userfiles/files/6758-2566-01.xlsx

ผู้บริหาร

นายอนันต์ ด่านสกุล

นายกเทศมนตรีตำบลถ้ำใหญ่
  08-4243-5589

แจ้งเหตุสาธารณภัย

ตลอด 24 ชั่วโมง


075-773-229 ต่อ 109

075-773-052งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานการแพทย์ฉุกเฉิน ทต.ถ้ำใหญ่