เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

รายละเอียดข่าว

ราคากลางโครงการขุดลอกหน้าฝ้ายกั้นน้ำชุมชนบ้านไร่ควน หมู่ที่ 8 ตำบลถ้ำใหญ่


 

ราคากลางโครงการขุดลอกหน้าฝ้ายกั้นน้ำชุมชนบ้านไร่ควน หมู่ที่ 8 ตำบลถ้ำใหญ่

 

1.แบบสรุปราคา 
2.แบบสรุปค่าใช้จ่าย 
3.ค่างานต้นทุนต่อหน่วย 

 

ผู้บริหาร

นายอนันต์ ด่านสกุล

นายกเทศมนตรีตำบลถ้ำใหญ่
  08-4243-5589

แจ้งเหตุสาธารณภัย

ตลอด 24 ชั่วโมง


075-773-229 ต่อ 109

075-773-052งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานการแพทย์ฉุกเฉิน ทต.ถ้ำใหญ่