เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว

วัดถ้ำใหญ่


วัดถ้ำใหญ่ เป็นวัดเก่าแก่ของตำบลถ้ำใหญ่ จากหลักฐานเชื่อได้ว่า สร้่างมาหลายร้อยปีแล้ว จนเมื่อปี พ.ศ. 2495 พ่อท่านนิ่ม เมธกโร ได้ทำการบูรณะพัฒนาเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน 
ลักษณะโบสถ์มีความเรียบง่าย สวยงาม โบราณสถานและโบราณวัตถุที่ควรแก่การศึกษา และเรียนรู้ อาทิ พระพุทธโบราณรูปปั้นท้าวเวชสุวรรณ ที่เป็นยามเฝ้าหน้าถ้ำ เรียกกันโดยทั่วไปว่า "นนทรี" นอกจากนี้ มีเจดีย์บนยอดเขาที่มีความสวยงามมาก ซึ่งเป็นที่บรรจุของพระอรหันต์สาวก ได้แก่ พระธาตุของพระสารีบุตร องคุลีมาล เป็นต้น

นายกเทศมนตรี

( ว่าง )

สายตรงนายกเทศมนตรี

-