เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

8. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

8.1 รายงานแผนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564


นายกเทศมนตรี

นายอนันต์ ด่านสกุล

สายตรงนายกเทศมนตรี

08-1978-4122

กิจกรรมของเรา