เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

8. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

8.1 รายงานแผนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564


นายกเทศมนตรี

( ว่าง )

สายตรงนายกเทศมนตรี

-