เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

รายละเอียดข่าว

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังค้างคาว (ช่วง STR 0+860 ถึง STR 1+060) (รหัสสายทาง นศ.ถ.88-010) หมู่ที่ 4 ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช


ดาวน์โหลดเอกสาร TOR >>>>> /KK/userfiles/files/tor_1(1).pdf

ดาวน์โหลดเอกสาร แบบก่อสร้าง >>>>>/KK/userfiles/files/แบบก่อสร้าง(1).pdf

ดาวน์โหลดเอกสาร ราคากลาง >>>>>/KK/userfiles/files/ราคากลาง(1)(1).pdf

ผู้บริหาร

นายอนันต์ ด่านสกุล

นายกเทศมนตรีตำบลถ้ำใหญ่
  08-4243-5589

แจ้งเหตุสาธารณภัย

ตลอด 24 ชั่วโมง


075-773-229 ต่อ 109

075-773-052งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานการแพทย์ฉุกเฉิน ทต.ถ้ำใหญ่