เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

รายงานการคลัง

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562( 31 ตุลาคม 2562)


แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม  2562( 31  ตุลาคม  2562) 

ผู้บริหาร

นายอนันต์ ด่านสกุล

นายกเทศมนตรีตำบลถ้ำใหญ่
  08-4243-5589

แจ้งเหตุสาธารณภัย

ตลอด 24 ชั่วโมง


075-773-229 ต่อ 109

075-773-052งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานการแพทย์ฉุกเฉิน ทต.ถ้ำใหญ่