เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

รายงานการคลัง

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562( 31 ตุลาคม 2562)


แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม  2562( 31  ตุลาคม  2562) 

นายกเทศมนตรี

นายอนันต์ ด่านสกุล

สายตรงนายกเทศมนตรี

08-1978-4122

กิจกรรมของเรา