เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-773-229

แผนการดำเนินงานประจำปี

จัดทำแผนปฎิบัติการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนขนะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2560


จัดทำแผนปฎิบัติการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนขนะมูลฝอย  ประจำปีงบประมาณ   2560

นายกเทศมนตรี

สายตรงนายกเทศมนตรี

089-8668497