เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการใช้จ่ายเงินเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2561 - ถึง 31 ธันวาคม 25


แผนการใช้จ่ายเงินเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2561 - ถึง 31 ธันวาคม 25

ผู้บริหาร

นายอนันต์ ด่านสกุล

นายกเทศมนตรีตำบลถ้ำใหญ่
  08-4243-5589

แจ้งเหตุสาธารณภัย

ตลอด 24 ชั่วโมง


075-773-229 ต่อ 109

075-773-052งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานการแพทย์ฉุกเฉิน ทต.ถ้ำใหญ่