เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

แผนการดำเนินงานประจำปี

จัดทำแผนปฎิบัติการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนขนะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2561


จัดทำแผนปฎิบัติการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนขนะมูลฝอย  ประจำปีงบประมาณ   2561

นายกเทศมนตรี

นายอนันต์ ด่านสกุล

สายตรงนายกเทศมนตรี

08-1978-4122

กิจกรรมของเรา