เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

แผนการดำเนินงานประจำปี

การจัดทำแผนปฎิบัติการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปีงบประมาณ 2562


การจัดทำแผนปฎิบัติการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่  ประจำปีงบประมาณ  2562

นายกเทศมนตรี

นายอนันต์ ด่านสกุล

สายตรงนายกเทศมนตรี

08-1978-4122

กิจกรรมของเรา