เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

แผนพัสดุประจำปี

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปีงบประมาณ 2561


สรุปการจัดซื้อจัดจ้างค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ปีงบประมาณ  2561

นายกเทศมนตรี

นายอนันต์ ด่านสกุล

สายตรงนายกเทศมนตรี

08-1978-4122

กิจกรรมของเรา