เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-773-229

แผนพัฒนางานบุคลากร

ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง


ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ  พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง

นายกเทศมนตรี

สายตรงนายกเทศมนตรี

089-8668497