เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-773-229

แผนพัฒนางานบุคลากร

กรอบคิด และกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาพนักงาน


กรอบคิด และกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาพนักงาน

นายกเทศมนตรี

สายตรงนายกเทศมนตรี

089-8665497