เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

รายละเอียดข่าว

ประกาศ ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจำปา-วังใน (ช่วงSTA5+538 ถึง STA 6+210) (รหัสสายทาง นศ.ถ.88-006) หมู่ 3 ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช


นายกเทศมนตรี

นายอนันต์ ด่านสกุล

สายตรงนายกเทศมนตรี

08-1978-4122

กิจกรรมของเรา