เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

รายละเอียดข่าว

ประกาศราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดานพร้อมหอถังสูง บ้านเขาหน้าผึ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลถ้ำใหญ่


ดาวน์โหลดเอกสาร >>>> โครงการหอถังสูง.pdf

ดาวน์โหลดเอกสาร >>>>  แบบโครงการขุดเจาะบ่อบาดานพร้อมกอถังสูง บ้าน.pdf

ผู้บริหาร

นายอนันต์ ด่านสกุล

นายกเทศมนตรีตำบลถ้ำใหญ่
  08-4243-5589

แจ้งเหตุสาธารณภัย

ตลอด 24 ชั่วโมง


075-773-229 ต่อ 109

075-773-052งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานการแพทย์ฉุกเฉิน ทต.ถ้ำใหญ่