เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

รายละเอียดข่าว

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. บริษัท ปูนซีเมนต์(ทุ่งสง)จำกัด เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่และกำนันผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ตำบลถ้ำใหญ่ และพี่น้องประชาชนจิตอาสา กิจกรรมจัดกิจกรรมจิตอาสา ปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้ (ทองอุไร) ถนนหน้าโรงเรียนบ้านจำปา และวัดจำปาวนราม และม


นายกเทศมนตรี

นายอนันต์ ด่านสกุล

สายตรงนายกเทศมนตรี

08-1978-4122

กิจกรรมของเรา