เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

รายละเอียดข่าว

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศเพื่อติดตั้งภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ (หลังใหม่)


นายกเทศมนตรี

นายอนันต์ ด่านสกุล

สายตรงนายกเทศมนตรี

08-1978-4122

กิจกรรมของเรา