เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

รายละเอียดข่าว

ประกาศด่วน


ประกาศด่วน
เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ผู้สนใจที่จะให้บริการจัดเก็บขยะและกำจัดขยะในเขตเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ ให้เสนอรายละเอียดเงื่อนไขการดำเนินการ มาที่กองสาธารณสุข เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ โดยด่วน
เพื่อทางเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ได้ดำเนินการพิจารณาเงื่อนไขต่อไป

ผู้บริหาร

นายอนันต์ ด่านสกุล

นายกเทศมนตรีตำบลถ้ำใหญ่
  08-4243-5589

แจ้งเหตุสาธารณภัย

ตลอด 24 ชั่วโมง


075-773-229 ต่อ 109

075-773-052งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานการแพทย์ฉุกเฉิน ทต.ถ้ำใหญ่