เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

รายละเอียดข่าว

27 พฤศจิกายน 2563 จุดดูงานที่ 1 ฟื้นฟู-กักเก็บ-สำรอง นายอนุวัตร นาคฤทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลถ้ำใหญ่ และ นางสาวณัฏฐธิดา มงคลชัย เยาวชนพนาดร/ประธานสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ นำเสนอผลงานบริเวณฝายบริเวณน้ำตกวังปริง ม.1 ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช #


นายกเทศมนตรี

นายอนันต์ ด่านสกุล

สายตรงนายกเทศมนตรี

08-1978-4122

กิจกรรมของเรา