เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

รายละเอียดข่าว

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยความร่วมมือการดำเนินการตามโคงการธนาคารน้ำใต้ดิน ระหว่าง เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ กับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เครือข่ายจัดการน้ำชุมชนทุ่งสง


ผู้บริหาร

นายอนันต์ ด่านสกุล

นายกเทศมนตรีตำบลถ้ำใหญ่
  08-4243-5589

แจ้งเหตุสาธารณภัย

ตลอด 24 ชั่วโมง


075-773-229 ต่อ 109

075-773-052งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานการแพทย์ฉุกเฉิน ทต.ถ้ำใหญ่