เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-773-229

รายละเอียดข่าว

ประกาศจุฬาราชมนตรี เรืื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC - 19) ว่าด้วย การผ่อนปรนให้ปฏิบัติศาสนากิจละหมาดอีฎี้ลฟิตร์ (ฉบับที่ 6/2563)


ประกาศจุฬาราชมนตรี
เรืื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC - 19) ว่าด้วย  การผ่อนปรนให้ปฏิบัติศาสนากิจละหมาดอีฎี้ลฟิตร์ (ฉบับที่ 6/2563)

นายกเทศมนตรี

สายตรงนายกเทศมนตรี

089-8668497