เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

รายละเอียดข่าว

ร่วมต้ายยาเสพติดกับเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่


ร่วมด้วยช่วยกันแจ้งเบาะแสปัญหายาเสพติดได้ที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 075-773229 ต่ออ109

ผู้บริหาร

นายอนันต์ ด่านสกุล

นายกเทศมนตรีตำบลถ้ำใหญ่
  08-4243-5589

แจ้งเหตุสาธารณภัย

ตลอด 24 ชั่วโมง


075-773-229 ต่อ 109

075-773-052งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานการแพทย์ฉุกเฉิน ทต.ถ้ำใหญ่